Contact us

 • Contact us:  Tel. +66 197 4588-9
 • Email. info@aclc-asia.com,  info@spg-asia.com
 • Official website:  http://www.aclc-asia.com

AcComm & Image International

 • Leadership Development Affiliate of Dr. Marshall Goldsmith in Thailand
 • Exclusively Delivering Think on Your Feet(R) in Thailand
 • ICF Approved Coach Specific Training Hours Programs (ACSTH and CCE)

อบรม Professional Image and Business Etiquette – การสื่อสารด้วย E-Mail

(C) 2016 Copyright – รูปภาพด้านบนมีลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอกหรือทำสำเนาใดๆ 

การสื่อสารด้วยอีเมล์ 

โดย ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ – All rights reserved.

E-mail (ตามพจนานุกรมคำศัพท์คอมพิวเตอร์) ย่อมาจาก electronic mail หมายถึงการสื่อสารหรือการส่งข้อความ โน้ต หรือบันทึกออกจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ผ่านไปเข้าเครื่องปลายทาง การสื่อสารด้วยอีเมล์ เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการสื่อสารในธุรกิจในปัจจุบัน และส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ข้อควรระวังในการสื่อสารทางอีเมล์มีดังนี้

 • อีเมล์ควรสั้น กระชับ ได้ใจความ และสุภาพ
 • เปิด และลงท้ายอย่างสุภาพ ไม่ว่าคุณจะรีบแค่ไหน  ลงท้ายและลงชื่อเสมอ
 • ไม่ควรเขียนอีเมล์ โดยใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษทั้งหมด เพราะในบางวัฒนธรรมจะเข้าใจว่า คุณกำลังตะโกนใส่เขา
 • อย่าใช้การ์ตูน หรือเครื่องหมายที่ไม่จำเป็น
 • ระวังการใช้ตัวย่อที่ผู้อื่นไม่ทราบความหมาย

อบรม Personality Development

 • เมื่อได้รับอีเมล์ที่ใส่อารมณ์มา ไม่ควรโต้ตอบทันที คิดวิเคราะห์สักนิด อาจทำให้คุณมีทางเลือกมากขึ้นในการทำให้สถานการณ์และความสัมพันธ์ดีขึ้น มากกว่าทำให้แย่ลงไปอีก
 • ควรตอบอีเมล์ภายใน 24 ชั่วโมง ถ้าทำได้
 • ไม่ควรเลือกกระทำ เพราะอีเมล์ไม่มีความลับ
 • อย่าสำเนาถึงผู้ที่ไม่จำเป็น เพราะจะเป็นการรบกวนเขา
 • ถ้าอยู่ระหว่างการเดินทาง ไม่สะดวกตอบทางอีเมล์ ควรใส่ข้อความไว้ ว่าติดต่อใครได้ และคุณพร้อมติดต่อได้อีกเมื่อไหร่
 • ร่างข้อความให้จบ แล้วค่อยใส่อีเมล์ของผู้รับ ป้องกันการส่งไปโดยยังไม่ได้ตรวจเรียบร้อย
 • ก่อนจะส่งต่อ (forward) ข้อมูลที่ได้รับมา ควรคำนึงก่อนว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ที่ส่งมาและผู้ที่จะรับอีเมล์หรือไม่ และผู้ส่งอนุญาตให้เราส่งต่อหรือไม่
 • หากข้อความยาวมาก ควรบอกหัวข้อหรือประเด็นหลักก่อน แล้วจึงลงมือให้ข้อมูลของแต่ละประเด็น เนื้อความควรเรียบเรียงให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายๆ  เช่น เป็นขั้นตอน หรือจากเรื่องทั่วไปมาสู่เรื่องเฉพาะเจาะจง

 

หลักสูตร Personality Development, Business Etiquette, Professional Image,

Dining Etiquette, Dress for Success in Business 

ติดต่อ แอคคอม แอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล

โทร +66 2197 4588-9

Email: info@aclc-asia.com

http://www.aclc-asia.com

AcComm & Image International

*********************************

 

 

 

 

 

Visiting AcComm’s Office

This slideshow requires JavaScript.

AcComm & Image International

AcComm & Image International

AcComm & Image International provides learning solution to organizations in Thailand and other countries in Asia. We partner with training and development program providers around the world that are creating the most innovative and effective programs utilizing the latest and the most practical performance models.

Leadership Development Affiliate of Dr. Marshall Goldsmith in Thailand

Exclusively Delivering Think on Your Feet(R) in Thailand

ICF Approved Coach Specific Training Hours Programs (ACSTH and CCE)

Contact us:  Tel. +66 197 4588-9

Email. info@spg-asia.com 

http://www.spg-asia.com

http://www.coachtrainingasia.com

หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

Official website, please click   www.aclc-asia.com

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)

บทความ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

โดย ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ

ในการพัฒนาภาวะผู้นำ เมื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ ที่สำคัญของผู้นำจากแหล่งต่างๆ จะเห็นคล้ายกันว่า สิ่งสำคัญที่ผู้นำในองค์กรควรทำคือ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรในองค์กร ร่วมด้วยช่วยกันอย่างหมดใจ ในการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นไปอย่างต่อเนื่องขององค์กร

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ
Effective Communication – AcComm & Image International. http://www.aclc-asia.com

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นความรับผิดชอบด้านหนึ่งของผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างาน

หัวข้อหลักๆ ที่ผู้นำควรสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีห้าหัวข้อดังนี้

 1. หากมีการเปลี่ยนแปลง ผู้นำคือผู้ที่สื่อสารสาเหตุของความจำเป็นเร่งด่วน และโยงไปถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงาน (ถ้ามี) การใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 2. สื่อสารผลประกอบการ ความคืบหน้าของเป้าหมาย เพื่อสร้างความรู้สึกครอบครองในผลลัพธ์
 3. สื่อสารกลยุทธ์ เป้าหมายและทิศทางขององค์กร ลำดับความสำคัญ ข้อนี้สำคัญมากต่อการบริการจัดการเวลาของผู้ที่ทำงานให้คุณ (Time Management)
 4. สื่อสารวัฒนธรรมองค์กร พฤติกรรมที่คาดหวังในการอยู่ร่วมกันเป็นอย่างไร ข้อนี้จะลดความขัดแย้งในการทำงานระหว่างทีมของบุคลากรได้ด้วย ช่วยให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิผลและสร้างสรรค์ในทีมงาน
 5. สื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความคาดหวัง ในการร่วมงานกัน เช่น สไตล์การบริหารของคุณเป็นอย่างไร  คุณไม่ใช่คนที่จะให้คำตอบทุกอย่าง แต่คุณจะถามและยินดีรับฟังความคิดเห็น เพราะคุณอยากให้ทุกคนเสนอไอเดียดีๆ   เป็นต้น

(C)Copyright – All rights reserved.

Official webite, please click:  http://www.aclc-asia.com

AcComm & Image International

Contact us (66) 2197 4588-9

Email. info@aclc-asia.com